2012-06-26

Xocai - dette er Streisand-effekten

Helsesjokolademafien (Sjokoservice Norge) forsøker å true en norsk blogger som har publisert to blogginnlegg om produktet og distrubusjonemetoden; "Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?" og "30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør"

Å forsøke å stille denne kritikken er en sak, men å i tillegg distribuere bloggerens navn, adresse, familieinformasjon er strengt tatt å regne som oppvigleri

Med dette gir jeg min fulle støtte til den anonyme bloggeren, og oppfordrer alle til å bidra til at Xocai og  Sjokoservice Norge får den oppmerksomheten de fortjener.